Mr. Bahtiar Sukkor

GURU SEBAGAI BROKER ILMU

Abstract

Broker semudahnya dimengertikan sebagai ‘orang tengah’ di antara dua pihak berurusan.  Broker ilmu merujuk pengantara di antara ilmu dan juga sipenuntut ilmu. Antara ilmu Sejarah dengan pelajar Sejarah. Guru Sejarah berperanan memudahkan penyaluran ilmu Sejarah kepada pelajar Sejarah yang berkenaan.

Guru Sejarah sebagai broker ilmu yang baik harus menguasai 4 bidang ilmu. Pertama ilmu mengenal dan menguasai sifat ilmu Sejarah itu sendiri. Kedua , ilmu berkaitan dengan pedagogi  pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Ketiga menguasai ilmu berkaitan sistem perlaksanaan mata pelajaran Sejarah.

Terakhir keempat menguasai ilmu berkaitan masyarakat umum Sejarah di negara kita. Penguasaan terhadap empat bidang ilmu Sejarah ini akam mampu melahirkan seorang guru Sejarah yang mampu berperanan sebagai broker ilmu yang berkesan. Seterusnya akan juga disentuh ciri-ciri diri seorang guru Sejarah yang berkesan.