TECOF MALAYSIA 2019
MEMUPUK DAYA SAING GLOBAL DALAM PENDIDIKAN Dl MALAYSIA
Register Now
TECOF MATEMATIK
MEMACU KESEIMBANGAN TEORI DAN AMALI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK
Register Now
TECOF SAINS KEMANUSIAAN
MEMPERKASA PERANAN SUBJEK KEMANUSIAAN PADA ABAD KE-21
Register Now
TECOF BORNEO
MEMPERSIAPKAN PENDIDIKAN TEMPATAN KE ARAH CABARAN GLOBALISASI
Register Now

MENGENAI PERSIDANGAN GURU-GURU MALAYSIA 2019

Persidangan Guru-Guru Malaysia atau dikenali sebagai TECOF merupakan sebuah persidangan khusus buat guru-guru sekolah rendah dan menengah, pensyarah dan tenaga pengajar di seluruh Malaysia mahupun institusi awam atau swasta dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan pada masa kini. Melontarkan idea dan pandangan serta mencari jalan penyelesaian kepada isu-isu ini adalah agenda utama persidangan ini diadakan.

TECOF Mathematics

TECOF
Matematik

TECOF Humanities

TECOF
Sains Kemanusiaan

TECOF STEM

TECOF
STEM

TECOF Borneo

TECOF
Borneo

SASARAN PESERTA

guru sekolah rendah

guru sekolah menengah

pensyarah universiti awam / swasta

ibu bapa yang berkecimpung dalam bidang pendidikan

tutor persendirian

pelajar universiti awam / swasta

organisasi awam untuk sektor pendidikan

Badan bukan kerajaan untuk sektor pendidikan

Program Utama - Sila pilih TECOF anda

Buat julung kalinya, pada tahun ini TECOF dikembangkan bidangnya buat para guru. Pada tahun ini TECOF akan diadakan di empat tempat berbeza dengan pengisian yang berbeza. Kami akan bawakan lebih 40 orang penceramah jemputan yang terdiri daripada guru-guru cemerlang pendidik profesional dan pensyarah yang berpengalaman dalam pendidikan untuk bersama membincangkan isu-isu semasa dalam usaha menambahbaik sistem pendidikan di Malaysia.

MATEMATIK

TECOF Mathematics

Fokus kepada Modul Matematik Sekolah Rendah & Menengah

6 -7 Julai 2019
…………..
Premiera Hotel
Kuala Lumpur

SAINS KEMANUSIAAN

TECOF Humanities

Kepelbagaian kepada Subjek
Sains Kemanusiaan

13 Julai 2019
…………..
Dewan Jumaah, UTM
Kuala Lumpur

STEM

TECOF STEM

Fokus kepada modul
STEM

21-22 September 2019
…………..
Johor
Malaysia

BORNEO

TECOF Borneo

Pendidikan ke arah
Cabaran Globalisasi

28 – 29 September 2019
…………..
Sarawak
Malaysia

Supported By

Organized By